Vrácení a reklamace zboží

VRÁCENÍ 

Zboží zakoupené na e-shopu shungitstone.com můžete bez udání důvodu dle občanského zákoníku vrátit do 14 dní od jeho převzetí.

 

Zaslání poštou

Doporučujeme nás před zasláním reklamace kontaktovat s údaji o zboží na info@shungitstone.com. Výrobek uveďte do původního stavu, abychom vám mohli vrátit plnou kupní cenu. Přiložte veškeré příslušenství a doklady.

Zboží pečlivě zabalte nejlépe do původního a nepoškozeného obalu, předejdete tak vzniku možné škody při přepravě. 

Do balíku vložte vytištěný formulář o odstoupení od smlouvy (viz níže) společně s kopií prodejního dokladu – účtenky.

Zboží zašlete nejpozději do 14 dnů od převzetí na tuto adresu (balíček neposílejte na dobírku):

Bailly Ltd., odštěpný závod
Livornská 424
109 00 Praha

Peníze za zboží vám vrátíme do 14 dnů na bankovní účet.

 

REKLAMACE

Na zboží zakoupené na e-shopu shungitstone.com poskytujeme podle občanského zákoníku záruku 24 měsíců.

 

Zaslání zboží na reklamaci poštou

Doporučujeme nás před zasláním reklamace kontaktovat s údaji o zboží na info@shungitstone.com. Zboží pečlivě zabalte, předejdete tak vzniku možné škody při přepravě. 

Pokud jste důvod reklamace nenapsali do emailu, vložte oznámení s vašimi kontaktními) údaji do zásilky s reklamovanými zbožím.

Zboží zašlete, pokud možno neprodleně od oznámení reklamace emailem na tuto adresu (balíček neposílejte na dobírku):

Bailly Ltd., odštěpný závod
Livornská 424
109 00 Praha

 

Formulář odstoupení od smlouvy *

Vyplňte tento formulář / reklamační protokol (nehodící se škrtněte) a pošlete jej na email: info@shungitstone.com

*Ve lhůtě 14 dní od obdržení zboží oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Reklamační protokol *

*Oznamuji, že tímto reklamujeme zboží:

Název zboží

Číslo objednávky, číslo voucheru:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Důvod odstoupení od smlouvy / reklamace

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Telefonní kontakt:

Email (na tomto emailu vás budeme informovat dalším postupu):

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:

 

* Nehodící škrtněte

 

Zpět do obchodu